Pracownia Badań Psychologicznych

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile
 

 
 

 
dowód osobisty

prawo jazdy

skierowanie na badania psychologiczne (wydane przez pracodawcę)

skierowanie z komendy policji (w przypadku osób skierowanych przez policję)